Teven

Happy van de binding

Geboote datum:                  09-05-2019

Vader:                                   Big Shadow of Rocgiz van het 

                                              Beemdenpark

Moeder:                                Easy van de Binding

HD nog onbekend

ED nog onbekend

JLPP nog onbekend

RST nog niet deelgeomen

Easy van de binding

Geboote datum:                  21-12-2014

Vader:                                   Aaron van Moserbear

Moeder:                                Queen van de Runderkraal

HD A

ED vrij

JLPP Drager

RST E.S.Z

Devil van de Binding

Geboorte datum:                 07-06-2014

Vader:                                    Rivaz van Brixenburg

Moeder:                                Angel van de Binding

HD A

ED vrij

JLPP vrij

RST E.S

Angel van de Binding

Geboorte datum:                   23-09-2010           *27-08-2020

Vader:                                      Xai van Brixenburg

Moeder:                                   Queen van de Runderkraal

HD A

ED 1

JLPP drager

Nederlands Kampioen

RST E.S.Z

Queen van de Runderkraal

Geboorte datum:                    25-08-2007        *22-12-2020

Vader:                                       Nepos van de Runderkraal

Moeder:                                    Esmay van de Runderkraal

HD A

ED vrij

JLPP drager

Jeugdwinster 2008